1. Allmänna villkor
Välkommen till HRF Förmedling. Genom att använda vår webbplats (”Tjänsten”) godkänner du att följa dessa användarvillkor (”Villkoren”). Om du inte accepterar Villkoren bör du inte använda Tjänsten.

2. Användning av Tjänsten

Du garanterar att du är minst 18 år gammal eller har målsmans tillstånd att använda Tjänsten. Du ansvarar för att hålla din inloggningsinformation säker och för all användning av din profil.

3. Immateriella rättigheter
Allt innehåll på denna webbplats, inklusive texter, grafik, logotyper och programvara, är skyddat av svensk och internationell upphovsrättslagstiftning och tillhör HRF Förmedling eller dess licensgivare. Inget av dessa material får kopieras, reproduceras, återpubliceras eller distribueras utan föregående skriftligt godkännande från HRF Förmedling.

4. Ansvarsbegränsning
HRF Förmedling ansvarar inte för några direkta eller indirekta skador som uppkommit genom användning av Tjänsten. Vi garanterar inte att Tjänsten är fri från fel eller avbrott.

5. Ändringar av villkoren

HRF Förmedling förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa Villkor. Den senaste versionen av Villkoren kommer alltid att vara tillgänglig på vår webbplats. Fortsatt användning av Tjänsten efter sådana ändringar innebär att du accepterar de nya Villkoren.

6. Tvistlösning
Eventuella tvister som rör dessa Villkor ska lösas i svensk domstol enligt svensk lag.

7. Kontaktinformation
Om du har frågor om dessa Villkor, vänligen kontakta oss via vår kontaktisda.

Hjälp att sälja?
Prata med våra mäklare

Få hjälp från våra kunniga och professionella mäklare