1. Introduktion

HRF Förmedling värnar om din personliga integritet. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in, använder och skyddar information om dig som användare av vår tjänst (”Tjänsten”). Genom att använda Tjänsten accepterar du att din personliga information behandlas enligt denna policy.

2. Vilken information samlar vi in?

Personuppgifter du tillhandahåller: Vi samlar in personuppgifter som du frivilligt tillhandahåller när du registrerar dig, exempelvis namn, e-postadress och telefonnummer.

Information som samlas in automatiskt: När du använder vår Tjänst, kan information om din användning, din enhet och din internetanslutning samlas in automatiskt.

3. Hur använder vi din information?

De personuppgifter vi samlar in används för att:

  • Tillhandahålla och förbättra vår Tjänst.
  • Kommunicera med dig, bland annat via e-post eller andra kanaler, om tjänster eller information som kan vara av intresse för dig.
  • Uppfylla våra lagstadgade skyldigheter, till exempel bokföringslagar.

4. Hur skyddar vi din information?

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust, ändring, obehörigt utlämnande eller tillgång.

5. Delning av information

Vi delar inte dina personuppgifter med tredje part utan ditt uttryckliga samtycke, förutom i de fall där det krävs enligt lag, exempelvis på begäran av domstol eller myndighet.

6. Dina rättigheter

Som registrerad har du rätt att begära tillgång till de personuppgifter vi behandlar om dig, begära att felaktiga uppgifter rättas, begära radering av uppgifter eller begränsning av behandlingen, samt invända mot behandlingen.

7. Ändringar i integritetspolicyn

Vi kan göra ändringar i denna integritetspolicy. Den senast uppdaterade versionen finns alltid tillgänglig på vår webbplats.

8. Kontaktinformation

Om du har några frågor eller funderingar om denna integritetspolicy eller om hanteringen av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss via vår kontaktsida.

Hjälp att sälja?
Prata med våra mäklare

Få hjälp från våra kunniga och professionella mäklare